top of page

AGORA

Agora (1).jpeg

'Agora' is een project van De Markten, Artistes et Amis du Club Antonin Artaud, KAOS en Yellow Art.

Kunstenaars Richard Venlet en Ekaterina Kaplunova creëren tijdelijke ruimtes die zowel ontmoetingsplaats als tentoonstellingsruimte vormen binnen de architectuur van De Markten. Deze organische, monumentale vormen zijn tevens wanden waar werken aan worden opgehangen of bolsters waarin intieme verbanden ontstaan met deze werken.

Curator Pierre Muylle selecteert een eclectische verzameling werken afkomstig uit het netwerk van de initiatiefnemers. Veeleer dan een klassieke voorstelling van de organisaties - allen werkzaam op het snijvlak tussen kunst en psychiatrie - toont 'Agora' de werken zelf en zet ze in als medium voor ontmoetingen.
Op de agora, de markten, kom je op verschillende manieren in contact met de werken en elkaar. De markten zijn plaatsen waar gemeenschappen samenkomen, worden gevormd of ontbonden.

Deze tentoonstelling neemt die functies in zich op. Ze blijft in de eerste plaats tentoon stellen en zal tegelijk dienen als platform voor verschillende evenementen en festivals. Agora wordt zo een plaats voor grote en kleine ontmoetingen.

bottom of page