top of page
OVER ONS

Kunsthuis Yellow Art is een artistiek atelier waar kwetsbare mensen met een artistieke begaafdheid en gedrevenheid zichzelf kunnen ontplooien. De kiem van Yellow Art werd in 2001 gelegd met de tentoonstelling Y.E.L.L.O.W. waar curator Jan Hoet insider- en outsiderkunst samenbracht in zijn ouderlijk huis (zijn vader was als dokter verbonden aan het OPZ Geel). In het kader van die tentoonstelling was er een eerste samenwerking tussen gastkunstenaars en cliënten van het OPZ. Eind 2004 kreeg de werking een vaste locatie en werd Kunsthuis Yellow Art opgericht. Een groep van een dertigtal deelnemers krijgt er ruimte om te experimenteren en een eigen artistiek oeuvre uit te bouwen. Kunsthuis Yellow Art werkt geheel buiten de therapeutische context. De ateliers bieden ruimte voor schilderen, tekenen, keramiek en grafiek.

Jaarlijks worden er een aantal bezoeken naar tentoonstellingen en/of andere kunstenaarsateliers georganiseerd. Daarnaast wordt er op een geregelde basis samengewerkt met gerenommeerde kunstenaars uit binnen- en buitenland. Deze wederzijdse interactie is zowel artistiek als sociaal verruimend. Ook het gebruik van de termen insider- en outsiderkunst wordt hier in vraag gesteld. Als laatste is er de mogelijkheid om zelf deel te nemen aan tentoonstellingen en is er ondersteuning bij de verkoop van de werken.

Kunstenplatform Rift. werd in 2017 in het leven geroepen als antwoord op een verdieping en verbreding van de werking van Kunsthuis Yellow Art. Rift. focust zich op het presenteren en ontwikkelen van artistiek werk. Vanuit haar expertise wil vzw Pas-sage met Rift. de wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding tussen outsider- en insiderkunst verder bevragen en onderzoeken. Via exposities, lezingen, samenwerkingen en andere projecten wisselt het kunstenplatform ervaring, kennis, inzichten en artistieke producties uit met het kunstenveld.

uitgebreide cv

BEELD Jennifer Lohrmann

JL053KL.jpg
bottom of page