top of page

Privacybeleid
vzw Pas-sage

 

Laatste update: 15/10/2018

Doel van
het beleid

 

VZW PAS-SAGE hecht veel waarde aan
de privacy van
haar bezoekers, participanten
en artiesten.

 

VZW PAS-SAGE gaat op een verantwoordelijke manier om met uw persoonsgegevens

en wilt u hierover informeren.

 

VZW PAS-SAGE garandeert dat zij technische en organisatorische procedures heeft uitgewerkt en ingevoerd heeft
ophet gebied van beveiliging om uw persoonsgegevens
te bewaren.

VZW PAS-SAGE verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende gegevensbeschermingswetgeving, met name

de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ of ‘GDPR’.

 

Ons beleid zal

de volgende
topics bespreken:

1. Wettelijke informatie van
de verwerkingsver-antwoordelijke

2. Hoe kan u ons contacteren?

3. Hoe en waarom verwerkt vzw Pas-sage persoonsgegevens?

3.1. In kader van artistieke projecten, workshops en evenementen

3.2. Administratie
en wettelijke redenen 3.3. Marketing

4. Cookies

5. Beeldmateriaal

6. Intellectuele eigendomsrechten

7. Verspreiding van

uw gegevens

8. Uw rechten

 

Dit beleid kan worden aangepast, u kunt
dit opmerken aan
de hierboven vermelde datum. Mochten er vragen zijn in kader van de verwerking
van persoonsgegevens, verwijzen we u door naar

info@yellowart.be

PRIVACYBELEID

1. Wettelijke informatie van de verwerkingsverantwoordelijke

VZW PAS-SAGE Pas 200, 2440 Geel Mail: info@yellowart.be KBO nummer: 0536/894/109


2. Hoe kan u ons contacteren?

In kader van vragen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens kan u zich richten tot info@yellowart.be


3. Hoe en waarom verwerken we persoonsgegevens?

VZW PAS-SAGE verwerkt uw persoonsgegevens om de diensten waarop u zich heeft ingetekend te optimaliseren. VZW PAS-SAGE houdt voor verschillende doeleinden gegevens bij, zijnde:

3.1.

In kader van artistieke projecten, workshops en evenementen
VZW PAS-SAGE verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een contractuele noodzakelijkheid en anders in kader van een artistieke-commerciële relatie. VZW PAS-SAGE houdt deze gegevens bij voor een periode van 5 jaar, na stopzetting van de commerciële relatie.

3.2.

Administratie en wettelijke verplichtingen
In kader van vzw wetgeving houdt VZW PAS-SAGE persoonsgegevens bij. In kader van de boekhoudwet houdt VZW PAS-SAGE persoonsgegevens bij. VZW PAS-SAGE verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke rechtsgrond. VZW PAS-SAGE houdt deze gegevens bij voor een periode van 7 jaar na stopzetting van medewerking binnen de VZW of na de laatste facturatiedatum.

3.3.

Marketing
Om u te informeren over de evenementen die worden gehouden door VZW PAS-SAGE, stuurt VZW PAS-SAGE nieuwsbrieven. VZW PAS-SAGE houdt hiervoor een mailinglist bij. In kader van deze mailing, worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van contractuele noodzaak indien u in een samenwerkingsrelatie bent getreden met VZW PAS-SAGE.
Wanneer u een contractuele relatie met VZW PAS-SAGE aanging, wordt deze mailing u verstuurd op basis van een gerechtvaardigd belang. Wij menen namelijk dat u baat heeft bij het ontvangen van de mails die we uitsturen omdat die u helpen om meer uit onze dienst te halen, of omdat het waardevol kan zijn om een soortgelijk aanbod te bekijken Voor de geïnteresseerden die zich na 25 mei jl. hebben ingeschreven voor de mailinglist, zonder een contractuele relatie met ons te hebben aangegaan, baseert VZW PAS-SAGE zich op de rechtsgrond toestemming om de persoonsgegevens te verwerken. De persoonsgegevens worden bijgehouden tot dat u zich uitschrijft, hierna worden uw gegevens in kader van marketing definitief verwijderd. Indien u zich wenst uit te schrijven, dient u dit te doen via de mailing, of kunt u info@yellowart.be contacteren. VZW PAS-SAGE gebruikt voor deze mailinglist Mailchimp. Mailchimp houdt statistische gegevens bij om VZW PAS-SAGE te informeren over het gebruik van de mailing. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.


4. Het gebruik van beeldmateriaal

 

4.1.

Workshops Voorafgaand
elke VZW PAS-SAGE workshop wordt er een aanwezigheidslijst geplaatst waarin u uw naam en uw akkoord achterlaat voor het laten nemen van beeldmateriaal door de organisator. Hiermee geeft u uw akkoord voor het nemen van foto’s tijdens de evenementen. Bij elke VZW PAS-SAGE-activiteit worden er foto’s genomen. Indien u niet wenst dat foto(‘s) publiekelijk verspreid worden kunt u dit vermelden op de aanwezigheidslijst, alsmede dient u dit uitdrukkelijk te melden aan de fotograaf en organisator. Er zal toegezien worden op een minimale verspreiding van gerichte beelden.

4.2.

Publieke evenementen
VZW PAS-SAGE organiseert publieke evenementen waar er beeldmateriaal kan worden genomen. Indien u niet wenst dat foto(‘s) publiekelijk verspreid worden kunt u dit uitdrukkelijk melden aan de fotograaf en organisator. Er zal toegezien worden op een minimale verspreiding van gerichte beelden. Niet gerichte beelden kunnen wel publiek verspreid worden via Facebook, Instagram of de website van VZW PAS-SAGE. Indien er identificeerbaar beeldmateriaal wordt genomen zal VZW PAS-SAGE u hier op voorhand toestemming voor vragen.


5. Cookies

5.1.

Functionele cookies
Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Mozilla Firefox® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

5.2.

Google Analytics
(ontvanger) Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


6. Intellectuele eigendom

De inhoud van de website, met inbegrip van de, logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VZW PAS-SAGE of rechthoudende derden.


7. Verspreiding van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door VZW PAS-SAGE niet naar landen buiten de EER gestuurd. In kader van onze dienstverlening, een participatie in een artistiek project of een artistieke samenwerking, is het mogelijk dat wij, met uw voorafgaande toestemming, uw persoonsgegevens doorgeven aan derden.


8. Uw rechten

Op elk ogenblik heeft u het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, deze te laten rechtzetten of aan te passen, te laten verwijderen, of bezwaar in te dienen tegen de verwerking van persoonsgegevens andere dan het doeleinde waar u uw akkoord voor heeft gegeven. U heeft ook het recht om uw gegevens over te laten dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijk.

 

Mocht u hierover vragen hebben, kunt u zich richten tot info@yellowart.be


U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (mail: contact@apd-gba.be of via de post: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 

Indien u overgaat tot het indienen van een klacht, vragen wij u om ook contact op te nemen met info@yellowart.be om zo de klacht pro-actief aan te pakken omdat uw privacy van ons van groot belang is.

bottom of page