top of page

Identities I

Na de tentoonstelling “Yellow” (2001) onder curatorschap van Jan Hoet over actuele kunst en psychiatrie, vroeg de Werft aan Carine Fol, directeur van “Art en Marge” en curator van meerdere tentoonstellingen en projecten rond outsiderkunst, om een expositie te bedenken waar outsider- en insiderkunst samen getoond worden. 

Zij koos voor het gegeven “identiteit”, een van de belangrijke karakteristieken van de “outsiderkunst” : de zeer nauwe en intieme relatie van de maker en zijn werk; een relatie die men ook terugvindt bij vele kunstenaars uit de hedendaagse kunstscène. 

De toeschouwer wordt nauw betrokken in dat proces, hij deelt deze intense ontmoeting van identificatie tot verzet. 

bottom of page