top of page

Actief bij KUNSTHUIS YELLOW ART van 2005 tot en met 2015

Paul Blockx was als begenadigd kunstenaar op vele fronten actief. Al sinds zijn academische opleiding in Vrije Grafiek bevocht hij zijn demonen door ze om te zetten in beelden. Deze schreeuwerige duivels verwerkte hij in etsen en litho's , maar ook in tekeningen en schilderijen. Een deel van deze beelden heeft hij gebruikt als beeldende begeleiding voor zijn gepubliceerde dichtbundel "Openbaringen."

Op latere leeftijd nam Blockx vrede met zijn werkelijkheid en legde hij zich toe op een reeks semi-wetenschappelijke vlindertekeningen voor zijn dichtbundel "Vlindergids" en een reeks tekeningen gebaseerd op vroege jeugdherinneringen onder de noemer "Vrolijke vertelseltjes." Deze laatste reeks werd postuum gepubliceerd naar aanleiding van een overzichtstentoonstelling van zijn werk in 2018. Met het tekenen van duivels is hij echter nooit gestopt.

Paul Blockx is overleden op 7 juli 2015

bottom of page