top of page

Actief bij KUNSTHUIS YELLOW ART sinds 2015

Voor haar linosnedes gaat Hil Blockhuys steeds op zoek naar bestaande beelden die haar raken. Deze vereenvoudigt ze tot een ontwerp met sterke grafische lijnen. Haar uitgebalanceerd kleurenpalet drukt ze in afzonderlijke lagen waardoor haar werk steeds een bedachtzame diepgang krijgt.

bottom of page